Agro Green Fertilitzants, SL es una empresa dedicada a la comercialització d’adobs i fertilitzants de la marca Fertinagro Biotech.

Aportam solucions tècniques innovadores en tot el que fa referència a la nutrició vegetal. Actualment disposam de més de 300 referències en productes especialitzats per a tots els tipus de cultius.

Disposam d’un servei tècnic agrònom, amb el qual informam, assessoram i supervisam els agricultors: ens desplaçam directament a les seves finques i dissenyam plans de fertilització integrals específics per a cada finca i agricultor. D’aquesta manera s’obté una major producció de millor qualitat i amb cost més baix.

Distribució:
Disposam de dos camions i dues furgonetes per servir els nostres productes arreu de l’illa de Mallorca.

Sostenibilitat:
Feim feina només amb productes ecològics i/o sostenibles.

Menú